Du er her

Mission, vision og værdier

PreMed har som sin overordnede mission at være en attraktiv, værdiskabende medspiller i et veldrevet, sammenhængende præhospitalt beredskab.

Vores vision er at gøre PreMed til en attraktiv samarbejdspartner, hvor faglighed og trivsel vægtes højt. Vi ønsker ligeledes at understøtte en høj kvalitet og leveringssikkerhed gennem tæt dialog og konstruktivt samarbejde med alle præhospitale interessenter. Vi vil desuden være kendetegnet ved god service, effektivitet, koordinering, samarbejde og fleksibilitet.

Vi arbejder ud et værdisæt bestående af fire principper (FAIR):

Faglighed: Vi sætter kunderne først og løser alle opgaver med høj faglighed og professionalisme. 

Ansvar: Vi tager ansvar for hinanden og for at sikre den bedste kvalitet og tilfredse kunder. 

Inddragelse: Vi vil inddrage kunder og medarbejdere for at sikre tillid, et godt arbejdsmiljø, aktivt samarbejde og dialog. Vores virksomhed er baseret på mangfoldighed og respekt for forskellige tanker.

Rum til innovation og kreativitet: Fastlagte procedurer og rutiner sikrer stringent kvalitet i det uforudsigelige præhospitale miljø. Men vi har en forventning om, at alle medarbejdere i PreMed A/S bidrager til fornyelse ved at stille konstruktive spørgsmål med udvikling og forbedring for øje. Det tror vi på, fordrer udvikling, arbejdsglæde og begejstring.