Hjælpemidler til ældre, handicappede, gangbesværede med flere…

Hjælpemidler er et godt værktøj. De kan nemlig være med til at hjælpe mennesker i hverdagen. Dette kan være ældre, handicappede, gangbesværede og andre, der har behov for hjælp, som kan benytte sig af hjælpemidler. Hjælpemidler til ældre kan hjælpe dem med at klare flere ting i hverdagen, uden at de skal bruge hjælp til at klare det. 

Hos PreMed driver vi hjælpemiddeldepoter for Kolding Kommune og for Nyborg Kommune. I Kolding Kommune bliver der hvert år leveret mere end 10.000 hjælpemidler ud til borgerne. I Nyborg Kommune bliver der hvert år leveret mere end 3.500 hjælpemidler ud til borgerne. Borgerne kan få leveret hjælpemidlerne ud i hjemmet. De kan derfor bruge hjælpemidlet i hjemmet. Dette giver stor værdi og glæde for mange borgerne. 

PreMed viser alle borgere, hvordan de skal benytte hjælpemidlet, når det gives til dem. Dermed kan de selv bruge hjælpemidlet korrekt. Hjælpemidlet vil også blive indstillet korrekt til den borger, der skal bruge det. Det er vores servicemindede og tekniske chauffører, der sørger for at hjælpe borgeren. Borgerne kan dermed nemt bruge hjælpemidlet.

Hjælpemidler til ældre - Giver frihed til de ældre

Der er en lang række hjælpemidler, som der kan søges om. Disse kan fx være rollatorer, kørestole, støttesokker eller noget helt andet. Med hjælpemidler til ældre bliver der skabt mere frihed for de ældre. De ældre kan med hjælpemidlerne klare flere ting selv. Er man handicappet, gangbesværet eller har brug for hjælp til andet, kan man også søge om hjælpemidler.

PreMed har ca. 20 medarbejdere på hjælpedepoter. Dette er vores tekniske chauffører, håndværkere, serviceassistenter og administrativt personale. PreMed har udover hjælpemiddeldepoter i Kolding og Nyborg også ambulancetjeneste og liggende patienttransport i samarbejde med Region Nordjylland samt løft og befordring i de fleste nordjyske kommuner. Der er i alt ca. 200 medarbejdere hos PreMed. Medarbejderne hos PreMed er placeret i både Nordjylland og Syddanmark.

Vil du gerne høre mere om hjælpemidler til ældre, eller har du nogle spørgsmål? Kontakt os på tlf. +45 7060 2300 eller på mail: info@premed.dk. Vi ser frem til at tale med dig.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo