Aspirantdag på basen i Thisted

Anders er paramediciner, faglig instruktør og ansvarlig for ambulancebehandlereleverne hos os. Og så er han også primus motor for PreMeds aspirantdag i oktober. Her testes 16 aspiranter i nogle scenarier, der skal afsløre den enkeltes stressfaktor, studieparathed, adfærd og samarbejdsevner.

”De 16 ansøgere til en læreplads hos os har været igennem den første samtale og er udvalgt til at gå videre til aspirantdagen, hvor vi kan vurdere dem i en kontekst, som minder om vores arbejdsdage,” forklarer Anders.

”Vi har ikke som sådan hård fysisk test af vores aspiranter, men naturligvis kommer vi til at vurdere, om de 16 kan holde til jobbet i ambulancetjenesten. Det, vi ser på, er primært, hvordan aspiranterne går til opgaverne og til samarbejdet. Kan de arbejde under pres? Er de studieparate? Kan de samarbejde med andre? Har de overblik, ro og tillidsvækkende adfærd? Den slags er helt afgørende for os.”

Et stort setup med frivillige kolleger

Anders er ikke bare godt forberedt til aspirantdagen med en minutiøs drejebog og grundig briefing til sine medvirkende kolleger. Han er også glad og stolt over, at PreMed kan mønstre en større gruppe frivillige kolleger, der har byttet vagter for at kunne deltage i aspirantdagen på frivillig basis.

”Mentorer og en gruppe af vores nuværende elever har simpelthen sørget for, at de har fri til at være med. De interesserer sig meget for, hvem det er, vi får ind som elever. Og vi lytter til deres observationer og holdninger, inden vi udvælger aspiranter til anden samtale.”

Næsten lige så mange PreMed-medarbejdere som aspiranter deltager i aspirantdagen. Medregnet de frivillige kolleger, Anders selv, Thorkild, som er fællestillidsrepræsentant, og Heide Storm Vikke, som er vicedirektør og står for kvalitet og udvikling.

Fire scenarier, fire grupper og fire roller

Aspirantdagen er det nåleøje, som de udvalgte ansøgere skal igennem for at blive tilbudt anden samtale og i sidste ende måske en elevstilling hos PreMed.

De 16 aspiranter bliver inddelt i fire hold. Hvert hold skal igennem fire scenarier, og alle aspiranter kommer i et af scenarierne til at agere gruppeleder for sin gruppe. På den måde får PreMed et indtryk af alle 16 aspiranters måde at gribe teamledelse an på.

Det ene af de fire scenarier tester aspiranternes adfærd. Det gøres gennem et rollespil, hvor aspiranterne får brug for skriftlige kundskaber, engelske kundskaber og forståelse for tavshedspligt.

I et andet scenarie testes aspiranternes studieparathed, herunder også evnen til at indgå i en gruppe og evnen til selvstændigt at søge relevante informationer. Det tredje scenarie simulerer en redningsaktion, hvor aspiranternes samarbejdsevner, fysik og tekniske kundskaber sættes på prøve. Endeligt vil et fjerde scenarie vise, hvordan aspiranterne arbejder under stress, samt deres empati og mod.

Det svære valg

Efter aspirantdagen er gennemført, står PreMeds ledelse med nogle svære valg, da der ikke er en læreplads til alle 16 dygtige aspiranter:

”Det har været en forrygende spændende og lærerig dag, og vi har mødt 16 dygtige og topmotiverede kandidater som alle på hver sin måde rummer mange kvaliteter. Det er marginalerne, som kommer til at afgøre vores valg,” siger Anders.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo