Eneste ambulancetjeneste med tre ISO-certifikater


Som eneste ambulancetjeneste i Danmark har PreMed valgt at blive ISO-certificeret inden for tre områder – miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Godkendelsen blev gennemført stort set uden bemærkninger, og ISO-certifikaterne blev opnået i december 2022, kun otte måneder efter at PreMed havde overtaget ambulancekørslen i Thy-Mors og Himmerland.

Sideløbende med, at PreMed etablerede ambulancedriften i Thy-Mors og Himmerland med 13 baser og ca. 150 medarbejdere blev rammer for de tre certificeringer sat. Driften begyndte 1. april og certifikaterne blev opnået i december 2022.

”Vi havde fra starten høje ambitioner for, hvilken type af ambulanceoperatør, vi ville være. Ambulancedriften er en 24-7 virksomhed som både borgere og politikere skal have fuld tillid til. Derfor er vi også underlagt mange regler, normer og procedurer,” fortæller vicedirektør og udviklingschef i PreMed Heidi Storm Vikke og uddyber:

”Ved at indrette os til at blive ISO-certificeret fik vi bygget systemer, metoder og procedurer op, som passer godt til virksomheden. Samtidig signalerer vi, at vi har meldt os ind på det præhospitale område for at være med til at udvikle og forbedre det. Som tilbud til borgerne og som arbejdsplads for mange dygtige og dedikerede medarbejdere.”

Tre certifikater med meget få afvigelser

PreMed har opnået certifikaterne ISO 9001:2015 kvalitetsledelse, ISO 14001:2015 miljøledelse og ISO 45001:2018 arbejdsmiljøledelse. Certifikaterne er opnået efter en audit, gennemført af AAA Certification AB (A3CERT).

”Vi havde en audit med ganske få og små afvigelser, som naturligvis efterfølgende er justeret. Hos PreMed er vi stolte af, at der var så få ting at rette i vores systemer. Jeg tror ikke, det er mange virksomheder forundt at komme igennem tre certificeringer på én gang med så få afvigelser,” siger Heidi Storm Vikke.

Fordi det passer godt til værdierne

ISO-certificeringen går også godt i tråd med PreMeds grundlæggende værdier – formuleret som FAIR, som står for faglighed, ansvar, inddragelse og rum til kreativitet.

”PreMed er en virksomhed, hvor vi løser vores opgaver med høj faglighed og professionalisme. Vi udvikler vores kompetencer gennem innovation og uddannelse. Vi tager hånd om medarbejderne og borgernes sikkerhed og trivsel,” forklarer Heidi Storm Vikke om værdierne.

Hun fortæller videre, at inddragelse handler om at inddrage både kunder og medarbejdere i PreMeds drift. Det handler også om, at når man arbejder efter fastlagte procedurer og rutiner, så er det med til at sikre kvalitet i et uforudsigeligt miljø.

”Men vi forventer også, at alle i PreMed bidrager til fornyelse, udvikling og forbedring af det præhospitale område,” siger Heidi Storm Vikke.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo