Faglig instruktør får lederuddannelse

Anders er en af PreMeds faglige instruktører og ansvarlig for efteruddannelse af sine kolleger gennem obligatoriske casedage og ved at indstille kolleger til kurser og efteruddannelse. Nu er han selv påbegyndt en diplomuddannelse i ledelse.

Det første bogstav i PreMeds værdier – FAIR – er F for faglighed. PreMed prioriterer medarbejdernes muligheder for efteruddannelse og udvikling højt, både for at udvikle PreMeds ambulanceservice og for at fastholde og engagere medarbejderne. Derfor er målet at udarbejde flerårsplaner for de medarbejdere, der ønsker at dygtiggøre sig og påtage sig flere opgaver:

”Vi lægger meget stor vægt på faglighed, på at arbejde med at forbedre vores praksis og bidrage til at udvikle det præhospitale servicetilbud. Og så styrker det vores organisation at arbejde med talentudvikling,” siger Heidi Storm Vikke, vicedirektør og ansvarlig for PreMeds kvalitet og udvikling.

”PreMed har en flad organisationsstruktur, hvor medarbejderne skal have nemt ved at komme til orde, og alle gode ideer bliver taget seriøst. Da Anders foreslog, at han selv skulle have efteruddannelse, var tilbuddet om en ledelsesuddannelse oplagt. I sit arbejde har han vist talent for at lede og motivere sine kolleger,” forklarer hun.

Fleksibilitet i arbejde og uddannelse

”Det er dejligt fleksibelt at arbejde hos PreMed. Hvis man selv er fleksibel, kan det meste lade sig gøre. Vi har en flad organisationsstruktur og kan nemt træffe gode beslutninger og føre dem ud i livet,” siger Anders.

Han startede sin ambulancebehandleruddannelse hos Falck i 2007, blev instruktør i 2020 og senere samme år paramediciner. Siden 2022 har Anders været paramediciner og instruktør hos PreMed.

Diplomuddannelsen i ledelse, som foregår hos UC Nord, lægger 10 ekstra timer til hans arbejdsuge. Uddannelsen består af seks moduler med hvert en varighed af et halvt år og et afgangsprojekt. Den skal gennemføres inden for maksimalt seks år.

”Jeg er godt i gang med det første modul nu. Jeg regner ikke med at bruge seks år på uddannelsen, men det er rart at kunne vælge, hvor hurtigt man tager modulerne, alt efter hvad man har overskud til,” siger Anders.

Fra faglig til generel ledelse

Anders bruger halvdelen af sin arbejdstid på at køre i vagter som paramediciner i Thy-Mors og Himmerland og den anden halvdel på jobbet som faglig instruktør med særligt fokus på efteruddannelse.

Han er nyder at være en del af instruktørteamet, der er faglige fyrtårne i PreMed. Det motiverer ham også at bygge videre på sine kompetencer og kvalificere sig til mere generel ledelse.

”Det giver mig arbejdsglæde, når vi som medarbejdere kan påvirke tingene og være med til at bygge en rigtig god ambulancetjeneste op. Jeg tænker, at mit nuværende job på en måde er faglig ledelse – og at jeg gennem diplomuddannelsen kan kvalificere mig til mere generel ledelse,” siger Anders.

Det første modul, som Anders er i gang med, handler om personligt lederskab. Her er han blevet mere bevidst om sine personlige strategier og har fået nogle værdifulde aha-oplevelser.

”Uddannelsen giver masser af teorier og nogle nye strategier, som måske er mere hensigtsmæssige til at løse forskellige ledelsesudfordringer. Det er virkelig brugbart,” siger han.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo