Første år med ambulanceservice

Den første april i år er det præcist ét år siden, vi gik i drift med ambulanceservice fra 13 baser i Thy-Mors og Himmerland. Vi er glade for det første års resultater – og over den opbakning fra medarbejderne, fra regionens præhospitale virksomhed og fra branchen, som landets nyeste ambulanceoperatør har mødt.

”Vi er bare så stolte og glade for den stabile drift med medarbejdertrivsel, kvalitet og stabilitet i leverancerne, vi har skabt sammen med 170 dygtige og dedikerede medarbejdere. Borgerne i Nordjylland kan regne med os,” siger vores direktør Anders Vikke.

En god og inspirerende arbejdsplads

I en branche, som på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er direktøren meget tilfreds med, at PreMed her på driftens et års fødselsdag har de fleste stillinger i ambulancedriften besat.

”Vi gik ind i ambulancedrift for at skabe en virksomhed, hvor det er rart at være medarbejder, og hvor man bliver inspireret og kan udvikle sig. Vi har fået skabt et stærkt fællesskab med en uformel tone og sammenhold. Jeg er dybt taknemmelig for medarbejdernes opbakning og deres indsats for at falde til i virksomheden,” siger Anders Vikke.

Han tilføjer, at det første år i drift også har vist ham, at selvom han har arbejdet med ambulancetjeneste i mange år, så er der stadig meget at lære, når man starter en helt ny tjeneste:

”Og så har jeg lært, at man ikke kan spå om fremtiden. Vi lagde vores planer og budgetter, før krigen, inflationen og prisstigningerne. Men medarbejderne har været fantastiske. Til at komme med kritik, gode løsningsforslag og en ekstraordinær indsats for at få alt i driften til at køre godt.”

Eneste ISO-certificerede ambulanceservice

Ud over at være en god arbejdsplads, er det også en af vores mærkesager at bidrage til udviklingen af den præhospitale behandling. Derfor har PreMed som den eneste ambulancetjeneste i landet valgt at blive ISO-certificeret inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

”Vi har arbejdet med ISO kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring fra dag ét, og er stolte over, at vi blev certificeret i løbet af det første driftsår. På den måde kan vi vise, at vi mener det alvorligt, når vi siger, vi vil bidrage til at udvikle vores branche og service,” siger Anders Vikke.

Et godt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed

Af den samlede ambulanceservice i Region Nordjylland varetages ca. 60 procent af regionen selv, og vi varetager de resterende 40 procent. Indsatserne styres og koordineres af regionens præhospitale virksomhed, DPV.

”Vi har fået etableret et godt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, som er regionens egen ambulancetjeneste. Det mærker vores medarbejdere i dagligdagen og på skadestederne. Desuden prioriterer vi at bidrage engageret til udviklingen af regionens præhospitale setup. Regionen har en lang række projekter på tegnebrættet for i år, som vi bidrager til og som sigter på at udvikle kvaliteten yderligere,” siger Anders Vikke.

Fødselsdagen fejres i Fjerritslev

Den første april er halvdelen af vores ambulancemedarbejdere samlet til fødselsdagsfest i Fjerritslev, mens den anden halvdel varetager driften. De medarbejder der varetager driften, får til gengæld et gavekort, så de kan gå ud at spise med den nærmeste familie, når vagtskemaet tillader det:

”Jeg glæder mig til at fejre fødselsdagen med medarbejderne. Men jeg vil også gerne sige tak til vores samarbejdspartnere i Region Nordjylland og til vores gode kolleger i resten af branchen for samarbejde, opbakning og inspiration,” siger Anders Vikke.

Konsolidering og udvikling

Om det kommende år siger direktøren, at driften og organisationen fortsat skal konsolideres. De overordnede pejlemærker for PreMed er at sikre stabil drift, høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning:

”Vi kigger vi på kommende udbud af ambulancetjeneste. Men først og fremmest har vi fokus på at gøre mere af det samme: At være til stede, have nærværende ledelse og en kreativ tilgang til løsning af de udfordringer, vi møder,” siger Anders Vikke.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo