Audit viser, at ISO-standarder i høj grad efterleves


Som eneste ambulancetjeneste i Danmark er PreMed ISO-certificeret inden for tre områder – kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Som følge heraf gennemgår PreMed hvert år en ekstern audit, der vurderer, i hvor høj grad de internationale standarder for miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse efterleves. Under årets besøg fandt man, at PreMed i meget høj grad har styr på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

”Allerede da vi opnåede ISO-certificering på de tre standarder i december sidste år, skete det med ganske få anmærkninger. Jeg er pavestolt over, at årets gennemgang viser, at vi har forbedret os fra et allerede flot resultat”, siger vicedirektør i PreMed Heidi Storm Vikke og uddyber:

”Auditøren var imponeret over, hvordan vi arbejder med vores miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsstyring – og særligt over den opbakning og det engagement, som medarbejderne udviser.”

ISO-certificeringen gælder for ambulancedriften i Thy-Mors og Himmerland med 13 baser og ca. 170 medarbejdere. I de tre dage, auditøren har været på besøg for at gennemgå PreMeds kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstyring, er der holdt møder med både ledelse og medarbejdere, besøgt baser og gennemgået arbejdsgange og procedurer.

Medarbejdernes opbakning er afgørende

”I PreMeds ledelse har vi høje ambitioner om, hvilken type af ambulanceoperatør vi vil være. Ambulancedriften er en 24-7 virksomhed, som både borgere og politikere skal have fuld tillid til. Derfor har vi valgt supplere generelle regler, normer og procedurer for ambulancedrift med de tre ISO-systemer,” fortæller Heidi Storm Vikke og tilføjer:

”Men én ting er at bygge systemer og procedurer til at blive ISO-certificeret, en anden ting er rent faktisk at følge disse systemer til punkt og prikke. Det kan vi takke vores dygtige og engagerede medarbejdere for. Uden deres medvirken var vi ikke nået til et næsten fejlfrit system.”

Tre certifikater med meget få afvigelser

PreMed har certifikaterne ISO 9001:2015 kvalitetsledelse, ISO 14001:2015 miljøledelse og ISO 45001:2018 arbejdsmiljøledelse. Certifikaterne er opnået efter en audit, gennemført af AAA Certification AB (A3CERT), som altså også kontrollerer systemernes efterlevelse årligt.

”Auditøren har fortalt, at han sjældent ser virksomheder med så omfattende implementering af ISO og så få afvigelser,” siger Heidi Storm Vikke.

Fordi det passer godt til værdierne

ISO-certificeringen går godt i tråd med PreMeds grundlæggende værdier – formuleret som FAIR, som står for faglighed, ansvar, inddragelse og rum til kreativitet.

”PreMed er en virksomhed, hvor vi løser vores opgaver med høj faglighed og professionalisme. Vi udvikler vores kompetencer gennem innovation og uddannelse. Vi tager hånd om medarbejderne og borgernes sikkerhed og trivsel,” siger Heidi Storm Vikke om værdierne.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo