PreMed skaber stabil ambulancedrift

PreMed A/S gik ind i ambulancetjenesten i 2022 for at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø for sine ansatte og levere ambulanceydelser af høj kvalitet til borgerne. Denne ambition er opfyldt på mindre end to år.

I 2024 er en stabil drift etableret i en industri, som ellers på landsplan mangler flere hundrede ansatte.
Årsregnskabet for 2023 viser dog, at det er vanskeligt at opnå lønsomhed i ambulancedrift. Blandt andet inflation og lønstigninger påvirkede resultatet i 2023.

PreMed fik i 2023 en bruttofortjeneste på 114,5 mio. kr. mod 82,5 mio. kr. året før. Driftsresultatet blev 2,4 mio. kr. mod -2,9 mio. kr. i 2022. Årets resultat blev -854 t.kr. mod -7,6 mio. kr. i 2022. Dermed vokser den negative egenkapital fra -11,3 mio. kr. i 2022 til -12,1 mio. kr. i ved udgangen af 2023.

Virksomheden arbejder på at genetablere egenkapitalen gennem positiv drift og resultat i de kommende år. Men ledelsen understreger også, at vilkårene for en lønsom ambulancedrift er vanskelige.

”Det er vanskeligt at drive en lønsom ambulancedrift, men trods inflation og lønstigninger lykkedes vi med at forbedre vores drift betydeligt i 2023,” siger adm. direktør Anders Vikke.

Godt arbejdsmiljø og ambulanceydelser af høj kvalitet

”Vi gik ind i den nordjyske ambulancetjeneste for at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne og levere ambulanceydelser af høj kvalitet. Begge dele er lykkedes på mindre end to år. Set over de seneste 24 måneder har vi en personaletilfredshed på 3,8 ud af 4, og vi præsterer en af landets højeste oppetider,” siger Anders Vikke.

I en branche, som på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er Anders Vikke meget tilfreds med, at PreMed har de fleste stillinger i ambulancedriften besat og kan levere en god og stabil ambulanceservice i sine områder.

Stabil og lønsom drift af hjælpemiddeldepoter

Ud over at drive en del af den nordjyske ambulancetjeneste har PreMed også en mindre afdeling med drift af hjælpemiddeldepoter for Kolding og Nyborg kommune. Denne del af forretningen beskæftiger omregnet 15 fuldtidsmedarbejdere. Her er driften stabil og resultatet positivt.

Fortsat konsolidering

Det er også ledelsens fremadrettede fokus at konsolidere driften og organisationen.

De overordnede pejlemærker er at sikre en stabil drift med høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning. Desuden sigter PreMed efter at skabe overskud og reetablere egenkapitalen, men rammevilkårene er dog fortsat vanskelige.

Forventningerne til 2024 er en bruttoavance i intervallet 140-150 mio. kr. og et resultat efter
skat i størrelsesordenen -2 til +8 mio. kr.

Genvej til PreMeds årsregnskab 2023


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo