Medarbejdere uddannet i TRiM for at skabe bedre arbejdsmiljø

10 medarbejdere hos PreMed er blevet uddannet i den anerkendte TRiM-metode. Formålet er, at medarbejdere bedre kan hjælpe kolleger med at bearbejde traumatiske hændelser på jobbet. Det skal øge trivslen og forebygge udbrændthed blandt medarbejderne.

Hjertestop. Trafikulykke. Førstehjælp. Ambulancepersonalet oplever mange forskellige hændelser, når de bliver kaldt ud til en opgave. Nogle gange kan hændelserne være så voldsomme, at det kræver en lidt ekstra at bearbejde hændelserne og ryste ubehag eller tvivl af sig.

Nu har 10 medarbejdere fra PreMed fået bedre redskaber til at hjælpe sine kolleger gennem vanskelige hændelser, efter at de har fuldført uddannelsen som TRiM-Practitioner.

TRiM står for Traume Risk Management.

Formålet med at uddanne medarbejdere i TRiM er især at løfte beredskabet til at sikre den mentale sundhed for alle PreMeds medarbejdere.

”Vi er meget opmærksomme på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. TRiM-metoden er et oplagt redskab til at forbedre hverdagen for vores medarbejdere, så vi giver den rette hjælp i rette tid, og den enkelte medarbejder bedst mulig kan vende tilbage til en normaliseret hverdag efter en voldsom hændelse,” siger Mikkel, som er driftsleder med ansvar for arbejdsmiljø hos PreMed.

Kolleger hjælper hinanden

En intern undersøgelse hos PreMed har vist, at 80 procent af medarbejderne hellere vil tale med en kollega end en ekstern professionel efter en hændelse, og PreMed har valgt TRiM-metoden, fordi den netop er baseret på, at kolleger hjælper kolleger.

I praksis skal de nyuddannede TRiM-Practitioners være med til at sikre, at der er nogle at tale med, når en medarbejder har haft en voldsom oplevelse. De 10 PreMed-medarbejdere er nu klædt på til at føre en struktureret, opfølgende samtale, så voldsomme hændelser fra jobbet bliver bearbejdet hurtigt og relevant.

”Vi er blevet uddannet til at gennemføre “Før, under, efter”-samtaler, så vi kan få vendt i hvilken rækkefølge, hændelserne er sket for at finde hullerne i en hændelse,” forklarer Anne, som er en af de ambulancebehandlere, der har taget uddannelsen i TRiM og nu er TRiM-kontakt hos PreMed.
Både yngre og ældre medarbejdere med længere eller kortere erfaring som ambulancebehandlere har gennemført uddannelsen.

Samtaler efter en fast proces

TRiM-forløbet kører efter en fast proces. Når der sker en traumatisk hændelse, bliver TRiM-beredskabet automatisk aktiveret. Efter 72 timer skal der gennemføres en TRiM-samtale om hændelsen.

Tre-fire uger senere er der opfølgende en samtale. Her får TRiM-kontakten og den berørte medarbejder fulgt op på, om hændelsen stadig fylder mentalt, for eksempel om medarbejderen sover dårligt, eller der er andet, der rumsterer. Herefter samarbejder partnerne om eventuelt at finde ekstra hjælp til at bearbejde hændelsen.

”Jeg håber, at kollegerne tager godt imod TRiM, og de føler sig godt passet på. Jeg blev glad for, at PreMed bruger ressourcer på at efteruddanne medarbejderne med TRiM,” siger Anne.

Fakta om TRiM

• TRiM er oprindeligt udviklet af Professor Neil Greenberg til Storbritanniens militær
• Siden er TRiM-konceptet udviklet, så det kan anvendes i både den offentlige og private sektor
• TRiM anvendes over hele verden.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo