Temadag om uddannelsen af ambulancebehandlere

PreMed var med til at samle alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland til en temadag for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltagere deltog i temadagen i Hobro.

Temadagen var den første af sin art i Nordjylland, og her mødtes vejledere i hospitalspraktik og i hjemmesygeplejen, koordinatorer, vejledere og instruktører i ambulancetjenesten, mentorer i ambulancetjenesten, områdeledere, ambulancebehandlerelever, ledere fra PreMed og Den Præhospitale Virksomhed samt undervisere fra Rybners.

”Temadagen gav os mulighed for at komme tættere på hinanden. Jeg håber, ambulancebehandler eleverne vil komme til at mærke forskellen ved, at vi får et tættere samspil mellem skole, ambulanceoperatører og hospitalspraktikker. At den røde tråd i deres uddannelse bliver endnu tydeligere,” siger Kenneth Lübcke, som er enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Fundamentet for et stærkere samarbejde på tværs

"Jeg er både stolt og glad for det store engagement, der findes hos alle interessenter inden for ambulancebehandler uddannelsen i Region Nordjylland. På temadagen fik vi skabt fundamentet for et tættere og mere udbytterigt tværsektorielt samarbejde med udgangspunkt i elevernes behov. Jeg ser frem til at arbejde videre med resultaterne," siger Heidi Vikke, der er vicedirektør i PreMed og en af initiativtagerne til temadagen.

Også Anders Mølholt Dahl, som er faglig instruktør og ansvarlig for PreMeds elevuddannelse var glad for det store engagement han oplevede fra temadagens deltagere:

”Jeg ser en opgave i at bygge endnu bedre bro mellem uddannelsens forskellige moduler – på skolen, i ambulancedriften og i hospitalspraktikkerne. Det vil jeg gerne arbejde for,” siger han.

Endnu større sammenhæng i uddannelsen

Også Christina Vesterbo Brønner, som er kvalitets- & sundhedsfaglig konsulent i Region Nordjylland, forventer konkrete resultater – og større sammenhæng i elevuddannelsen – som et resultat af temadagen:

”Jeg er sikker på, at temadagen har øget kendskabet til og forståelsen for hinandens arbejde, opgaver, funktioner og mulighederne for at koordinere i ambulancetjenesten, hospitaler og skoler imellem,” siger hun og tilføjer:

”Eksempelvis vil praktikstederne efter temadagen være bedre forberedt på, hvad eleven kommer med af viden, og hvor langt de er nået i uddannelsesforløbet inden den konkrete praktik, hvad enten det er på hospitalet, psykiatrien eller ambulancetjenesten,” siger hun.

Eleverne efterspørger sammenhængende uddannelse

Blandt de mange deltagere på temadagen var også nogle af dem, som det hele handler om: ambulancebehandlereleverne. De håber samstemmende, at temadagens workshops med fokus på sammenhæng mellem skole og praktik vil føre til endnu bedre praktikperioder, som i sidste ende ruster eleverne endnu bedre til deres fremtidige jobs:

”På temadagen så jeg især, hvor mange fantastiske mennesker der virkelig brænder for eleverne og ønsker dem den bedste uddannelse,” siger Kristina, som er ambulancebehandler elev. Hun forventer, at temadagen vil føre til, at den enkelte elev vil opleve endnu bedre sammenhæng i uddannelsens forskellige faser.

”Der var et stort fremmøde på dagen, hvilket viser lidt om, at der er mange personer inde over ambulancebehandleruddannelsen. Jeg synes, at der kom mange gode ideer frem via workshops, hvor man sad i en gruppe med forskellige baggrunde. Jeg tager med mig, at der er rigtig mange, som vil det bedste for eleven,” siger Lasse, som er ambulancebehandler elev.

”Jeg synes det var fedt som elev også at få indblik i og være med til at sparre med andre om, hvordan vi gør samarbejdet omkring uddannelsens mange forskellige moduler bedre,” siger Louise, som er ambulancebehandler elev.

Hun har færdiggjort alle sine sygehuspraktikker, men håber for fremtidige elever, at samspillet imellem de forskellige praktikker forbedres. Endnu en Louise deltog som ambulancebehandler elev i temadagen. Hun er ikke helt så langt i uddannelsen som sin navnesøster og siger derfor:

”En af mine store forventninger er, at der bliver taget mere tid til forventningssamtale inden praktikstart, at vi får bedre og reviderede mål for praktikken, som læner sig mere op ad virkeligheden. Og at det revurderes, om tiden på sengeafdelinger med fordel kan afkortes til fordel for fx længere tid på kardiologisk.” 


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo