Paramedicinere fra PreMed får bachelor i Irland

PreMed samarbejder med Region Nordjylland og de øvrige ambulancetjenester i landet om at efteruddanne en række paramedicinere i Irland. Initiativet støttes af Trygfonden og kommer formentligt til at bane vej for en ny dansk uddannelse som professionsbachelorer i paramedicin.

”At indføre professionsbachelor i paramedicin i Danmark er en af vores mærkesager. Det skal medvirke til at sikre udviklingen af paramedicinerfaget og det præhospitale område,” siger udviklings- og kvalitetschef hos PreMed Heidi Storm Vikke og tilføjer:

”Når flere paramedicinere uddannes mere sundhedsfagligt, bliver det også muligt for dem at varetage endnu flere forskellige sundhedsfunktioner. Derfor er det en stor glæde for os at medvirke i projektet og give to af vores dygtige paramedicinere mulighed for at efteruddanne sig på så højt et niveau.”

To erfarne paramedicinere på bacheloruddannelse

Som et led i pilotprojekt, Future Paramedics, har PreMed indstillet paramediciner og chefkonsulent Svend Vittinghus sammen med paramediciner Mads Lyngby til at deltage i tredje og fjerde år af bacheloruddannelsen på University of Limerick i Irland.

PreMeds to paramedicinere forventes optaget til studiestart i august i år sammen med ca. 15 andre kolleger fra hele landet. Uddannelsen foregår dels online og dels som moduler af en uges varighed på det irske universitet. Det er første gang nogensinde, at så mange danske paramedicinere får muligheden for at efteruddanne sig til bachelorer.

Mens uddannelsen står på, passer de to medarbejdere deres arbejde hos PreMed, så uddannelsen, som er normeret til 120 ECTS-point, er altså ekstraarbejde for de studerende.

Bane vejen for udvikling og uddannelse

”Jeg glæder mig til at dygtiggøre mig rent akademisk,” siger Svend Vittinghus og tilføjer:

”Det er vigtigt for mig, at vi udvikler vores fag og vores praksis på et evidensbaseret grundlag. Jeg forventer, at uddannelsen vil kvalificere mig til mig at bidrage mere til det.”

Svend Vittinghus har tidligere deltaget i forskningsprojekter på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab og er nu med i selskabets arbejdsgruppe. I sit chefkonsulentjob har han fokus på at sikre høj faglighed, livslang læring og udviklingsmuligheder for alle PreMeds ambulancebehandlere og paramedicinere.

Med til Irland skal også paramediciner Mads Lyngby, som er spændt på, hvordan han og de øvrige danske deltagere i den irske bacheloruddannelse kan komme til at bruge deres nye viden og erfaring herhjemme:

”Det er en del af et pilotprojekt og set med danske øjne, noget forholdsvis nyt, vi deltager i. Derfor forventer jeg, at vi selv skal være med til at definere, hvordan vores nye viden og færdigheder kan bruges til at udvikle vores fag endnu mere. Vi skal også være med til at bane vejen for en dansk uddannelse i paramedicin på bachelor niveau,” siger han.

Mads Lyngby er en erfaren paramediciner og har, inden han kom til PreMed, arbejdet ved Hovedstadens Beredskab, hvor han også har fungeret som elevmentor og ambulanceinstruktør.

Om Future Paramedics

Future Paramedics er et toårigt nationalt pilotprojekt i et offentligt-privat samarbejde. Projektet har deltagelse af de fem regioner samt de private ambulanceselskaber, der driver offentlig ambulancetjeneste og har paramedicinere ansat. Projektet er støttet af Trygfonden.

Deltagerne i projektet vil blive indskrevet på det toårige akademiske top-up program: Bachelor of Paramedic Studies på det irske University of Limerick.

Uddannelsen består af fire semestre og otte moduler. Undervisningen er online-baseret med ét fremmødemodul af ca. en uges varighed hvert semester. Derudover vil der blive afholdt et antal seminarer i Danmark.

Mere om uddannelsen i Irland her.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo