PreMed har investeret stort i den nordjyske ambulancedrift

Årsregnskabet for 2022 fra PreMed A/S viser, at det har krævet betydelige ressourcer at påbegynde driften af ambulanceservice i Thy-Mors og Himmerland, som virksomheden overtog 1. april 2022.

Adm. direktør Anders Vikke er dog fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden. Takket være den nuværende positive drift, det gode samarbejde med regionens præhospitale virksomhed og et topmotiveret medarbejderteam.

PreMed fik i 2022 en bruttofortjeneste på 82,5 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. året før. Årets resultat blev -7,6 mio. kr. mod -3,4 mio. kr. i 2021. Dermed vokser den negative egenkapital fra -3,6 mio. kr. i 2021 til -11,3 kr. i ved udgangen af 2022. Egenkapitalen forventes genetableret gennem positiv drift og resultat i de kommende år.

”Helt som forventet har vi investeret stort i at etablere nye baser og moderniseret dem, vi overtog fra Falck. Vi har onboardet medarbejdere og foretaget ret store indkøb af materiel – biler, andet udstyr og beklædning,” siger adm. direktør Anders Vikke.

Alligevel er resultatet for 2022 noget ringere end forventet. PreMed havde ikke mulighed for at forudse, hvad den generelle mangel på ambulancebehandlere, tårnhøj inflation og en periode med endog meget høje brændstofpriser kom til at betyde for årsresultatet.

En god og stabil drift i Thy-Mors og Himmerland

I en branche, som på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er Anders Vikke dog meget tilfreds med, at PreMed nu har de fleste stillinger i ambulancedriften besat og kan levere en god og stabil ambulanceservice i sine områder.

”Som den præhospitale virksomhed i Nordjylland tidligere i år har meldt ud, så har det ikke ført til serviceforringelser i 2022, at vi overtog en del af regionens ambulancedrift. Tværtimod er vi allerede i det første år lykkedes med at forbedre driften, og vi opnår yderligere forbedringer i år,” siger Anders Vikke.

Et fantastisk medarbejderteam

”PreMed gik ind i ambulancedrift for at skabe en virksomhed, hvor det er rart at være medarbejder, og hvor man bliver inspireret og kan udvikle sig. Fordi det er vores overbevisning, at det giver den bedste ambulanceservice til borgerne. Uanset hvor jeg kigger hen, kan jeg se, vi er lykkedes med det. Vi skylder dygtige og engagerede medarbejdere en stor tak for deres daglige indsats,” siger Anders Vikke.

Et godt samarbejde i Region Nordjylland

”Vi har fået etableret et godt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, som er regionens egen ambulancetjeneste. Både når det gælder udvikling af kvaliteten i den præhospitale behandling. Og når vores og deres medarbejdere mødes i dagligdagen og på skadestederne,” siger Anders Vikke.

Han nævner en nyligt afholdt fælles temadag om ambulancebehandleruddannelsen som et godt eksempel på samarbejdet om kvalitetsudvikling i regionens præhospitale behandling.

Hjælpemiddeldepoter i Kolding og Nyborg

Ud over at drive den nordjyske ambulancetjeneste har PreMed også en mindre afdeling med drift af hjælpemiddeldepoter for Kolding og Nyborg kommune. Denne del af forretningen beskæftiger omregnet 15 fuldtidsmedarbejdere.

Driften er stabil og resultatet positivt i denne del af PreMeds forretning.

Ser positivt på fremtiden

PreMeds fokus for det igangværende år er, at driften og organisationen fortsat skal konsolideres. De overordnede pejlemærker er at sikre stabil drift, høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning. I den sammenhæng glæder det Anders Vikke, at driften nu præsterer et positivt cash flow:

”Vi har nået meget i 2022, hvor virksomheden voksede fra 12 til mere end 150 fuldtidsansatte. Her i 2023 har vi fået en stabil og lønsom drift. Derfor er jeg overbevist om, at vi for 2023 kommer til at rapportere et positivt resultat og dermed også en forbedring af vores egenkapital,” siger han.

Se regnskabet her.


Kontakt

Jernet 13
6000 Kolding
info@premed.dk
+45 70 60 23 00
CVR: 39712105

Følg os

ISO certifikationer

Avancert ISO 9001:2015Avancert ISO 14001:2015Avancert ISO 45001:2018
PreMed Flamme Logo